วันจันทร์ , 9 ธันวาคม 2019
Breaking News

TimeLine Layout

ธันวาคม, 2019

 • 5 ธันวาคม

  สะท้อนความคิด ปรับชีวิตคู่ (feat.แบยัง) | เพื่อนอุมมีย์ โดย ครูฟาร์ Andalas Farr

  หัวข้อ สะท้อนความคิด ปรับชีวิตคู่ (feat.แบยัง) #รายการเพื่อนอุมมีย์ โดย ครูฟาร์ Andalas Farr 5-12-62 www.risalahradio.com

  Read More »
 • 5 ธันวาคม

  ความอดทนต่อดุนยา

  “และแน่นอน เราจะทดลองพวกเจ้าด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความกลัว และความหิว และด้วยการสูญเสีย (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จากทรัพย์สมบัติ ชีวิต และพืชผล และเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนเถิด

  Read More »
 • 4 ธันวาคม

  จุดยืนประเด็นผิดพลาดของนักวิชาการ

  ส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่มีต่อบรรดาปวงบ่าวของพระองค์ พระองค์ได้ส่งบรรดารอซูลมาทุกยุคทุกสมัย เพื่อทำหน้าที่เรียกร้องมนุษย์มาสู่การเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ และได้ศรัทธาต่อพระองค์ ซึงจะนำไปสู่การเคารพภักดีต่อพระองค์ในรูปแบบที่ถูกต้อง และรอซูลคนสุดท้ายที่ทำหน้าที่นี้

  Read More »

พฤศจิกายน, 2019