วันอาทิตย์ , 8 ธันวาคม 2019
Breaking News

Masonry Layout

สะท้อนความคิด ปรับชีวิตคู่ (feat.แบยัง) | เพื่อนอุมมีย์ โดย ครูฟาร์ Andalas Farr

หัวข้อ สะท้อนความคิด ปรับชีวิตคู่ (feat.แบยัง) #รายการเพื่อนอุมมีย์ โดย ครูฟาร์ Andalas Farr 5-12-62 www.risalahradio.com

Read More »

ความอดทนต่อดุนยา

“และแน่นอน เราจะทดลองพวกเจ้าด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความกลัว และความหิว และด้วยการสูญเสีย (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จากทรัพย์สมบัติ ชีวิต และพืชผล และเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนเถิด

Read More »

จุดยืนประเด็นผิดพลาดของนักวิชาการ

ส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่มีต่อบรรดาปวงบ่าวของพระองค์ พระองค์ได้ส่งบรรดารอซูลมาทุกยุคทุกสมัย เพื่อทำหน้าที่เรียกร้องมนุษย์มาสู่การเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ และได้ศรัทธาต่อพระองค์ ซึงจะนำไปสู่การเคารพภักดีต่อพระองค์ในรูปแบบที่ถูกต้อง และรอซูลคนสุดท้ายที่ทำหน้าที่นี้

Read More »

ความพึงพอใจคือขุมคลังที่ไม่มีวันสลาย

ลลอฮฺได้สร้างมนุษย์มีความเลื่อมล้ำกัน ทั้งในรูปร่างหน้าตาทรัพย์สิน และอำนาจบารมี แต่ทั้งหมดนั้นคือ การกำหนดของอัลลอฮฺ และพระองค์มีความประสงค์ของอัลลลอฮฺ ที่กำหนดความเลื่อมล้ำกันระหว่างมนุษย์ หนึ่งในจุดประสงค์ของการที่อัลลอฮฺได้สร้างมนุษย์มา เพื่อต้องการให้มนุษย์ได้ทำความรู้จักกัน

Read More »

ใคร คือ คนหลงทาง ?

ความหมายของคำนิยาม (الضلال ) หลงทาง คือ หมกมุ่น มัวเมา คลั่งไคล้ เคลิบเคลิ้ม เช่น มีสิ่งหนึ่งขาดหายไป, คนที่หลงทางออกจากความจริง, อูฐของฉันหลงทาง ,หลงทางกลับบ้าน หรือ ไม่มีทางออก ท่าน อัรร่อเฆบ กล่าวว่า คำว่า หลงทาง อยู่ตรงข้ามกับ ทางที่เที่ยงตรง ทางสว่าง ทางนำ ทางที่ถูกต้อง

Read More »

ประชุมกองทุนวิจัย (กทปส.) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรฯ เรียนรู้ฝึกการทำวิจัย กับ สำนักวิจัย วชช ณ ห้องประชุม วชช

ประชุมกองทุนวิจัย (กทปส.) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรฯ เรียนรู้ฝึกการทำวิจัย กับ สำนักวิจัย วชช ณ ห้องประชุม วชช ขอขอบคุณทาง คณาจารย์และบุคลากรทาง วชช สำหรับการแชร์ข้อมูลการเริ่มต้นสำหรับโครงการ และ งานวิจัยต่างๆ

Read More »

โปรแกรมพัฒนาทางความคิด​ สู่การเป็นคนทำสื่ออย่างมีเป้าหมาย​ แทรกแรงบันดาลใจ​

กิจกรรมฝ่ายสื่อ เยาวชนสาส์นคุณธรรม โปรแกรมพัฒนาทางความคิด​ สู่การเป็นคนทำสื่ออย่างมีเป้าหมาย​ แทรกแรงบันดาลใจ​ สู่การเดินที่ก้าวไกล​ บนแสงอาทิตย์ที่มืดมน​

Read More »

ทางคณะกรรมการจัดค่าย Seeds of Sunnah ปีที่ 6ได้ทำการประชุมเพื่อแต่งตั้งประธาน

“เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการจัดค่าย Seeds of Sunnah ปีที่ 6 [มุสลีมีน] ได้ทำการประชุมเพื่อแต่งตั้งอะมีรค่ายในปีนี้ ณ ห้องประชุมรียาด โรงเรียนบำรุงอิสลาม ปัตตานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก SyababHOS และเยาวชนสาร์นคุณธรรมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผลการประชุมแต่งตั้งอะมีรและคณะกรรมการในปีนี้

Read More »