วันศุกร์ , 14 สิงหาคม 2020

TimeLine Layout

มิถุนายน, 2020

พฤษภาคม, 2020

เมษายน, 2020

  • 8 เมษายน

    ความเร้นลับแห่งพลังของมุสลิม

    เมื่อชนมุสลิมได้เริ่มแผ่ขยายแสนยานุภาพทางทหารเพื่อปูทางสู่การเรียกร้องเชิญชวนสู่ศาสนาอิสลามยังแว่นแคว้นรายรอบที่มีเส้นพรหมแดนประชิดกับอาณาเขตรัฐอิสลาม  ซึ่งการใช้มาตรการทางทหารของรัฐอิสลามนั้นถือเป็นมาตรการสุดท้าย

    Read More »