วันอังคาร , 26 มกราคม 2021
Breaking News
Home / บทความน่ารู้ / ความเร้นลับแห่งพลังของมุสลิม

ความเร้นลับแห่งพลังของมุสลิม

 ความเร้นลับแห่งพลังของมุสลิม

                เมื่อชนมุสลิมได้เริ่มแผ่ขยายแสนยานุภาพทางทหารเพื่อปูทางสู่การเรียกร้องเชิญชวนสู่ศาสนาอิสลามยังแว่นแคว้นรายรอบที่มีเส้นพรหมแดนประชิดกับอาณาเขตรัฐอิสลาม  ซึ่งการใช้มาตรการทางทหารของรัฐอิสลามนั้นถือเป็นมาตรการสุดท้าย และมุ่งเป้าสู่การทำลายปราการขวางกั้นการเผยแผ่ศาสนาอิสลามของอำนาจ อยุติธรรมในชนชั้นปกครองและนักการศาสนาที่ครอบงำพลเมือง

                ซึ่งเมื่อปราการแห่งอำนาจอยุติธรรมถูกทำลายลง รัศมีแห่งอัลอิสลามก็จักซึมซับเข้าสู่หัวใจของพลเมือง โดยแรกเริ่มอาจเกิดจากการมองเห็นถึงระบบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ของอิสลามว่าเป็นสิ่งงดงามและทำให้พลเมืองเหล่านั้นซึ่งเคยถูกกดขี่มีความเสมอภาพและเสรีภาพในสังคมมากขึ้นกว่าแต่ก่อน กอรปกับได้พบเห็นคลุกคลีกับเหล่าทหารทกล้าผู้ศรัทธามั่นต่ออิสลามซึ่งยอมพลีชีพเพื่อนำอิสลามมาสู่พลเมืองเหล่านั้น  ตลอดจนได้รับความเป็นธรรมจากผู้ปกครองมุสลิมที่เคร่งครัดและดำเนินตามวิถีทางแห่งศาสนา  ความซึมซับเช่นนั้นจักค่อยแปรเปลี่ยนสู่ความศรัทธา ในที่สุดพลเมืองเป็นอันมากในดินแดนที่ถูกอิสลามพิชิตจึงปวารณาตัวและหัวใจของตนสู่ร่มเงาแห่งอัลอิสลาม  นี่คือ ชัยชนะอันแท้จริงของอัลอิสลาม และเป็นชัยชนะที่ยืนยงจวบจนกาลอวสาน

                ปราการที่ประหนึ่งดังอุปสรรคขวางกั้นการแผ่ขยายหลักธรรมคำสอนของอัลอิสลามอย่างสันติวิธีนั้นคือ  ชนชั้นผู้ปกครองและนักการศาสนาซึ่งมีความผูกพันซึ่งกันและกันในการเกื้อหนุนอำนาจและผลประโยชน์ เมื่ออิสลามได้ถูกคุกคามและขัดขวางมิให้เผยแผ่อย่างสันติวิธีในหมู่พลเมือง กอรปกับนโยบายทางการเมืองทางการทหารของรัฐที่มิใช่รัฐอิสลามมีความเป็นปฏิปักษ์และมุ่งทำลายรัฐอิสลาม  การปะทะกันจนถึงขั้นใช้กำลังทางทหารจึงจำต้องเกิดเพื่อสลายอำนาจอยุติธรรมนั้นให้หมดไปและเพื่อปลดแอกพลเมือง  จากการครอบงำทางความคิดและการกดขี่รีดนาทาเร้นจากระบบเจ้าขุนมูลนายหรือศักดินา

 

                เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วในหน้าประวัติศาสตร์ของอิสลามในยุคต้น  โดยเกิดการปะทะกันถึงขั้นรบพุ่งระหว่างชนชั้นปกครองของอภิมหาอำนาจของโลกในยุคนั้น  อันได้แก่ โรมันไบแซนไทน์  ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ ณ นครคอนแสตนติโนเปิ้ล กับกองทัพธรรมของอัลอิสลามในปลายยุคสมัยของท่านศาสนทูต  และบรรดาผู้สืบทอดตามระบอบคิลาฟะห์ทั้ง 4 ท่านและยังมีต่อมาหลายอีกร้อยปีหลังจากนั้น  จักรวรรดิโรมันไบแซนไทน์ หรือโรมันตะวันออกได้เคยแผ่จักรวรรดิของตนครอบครองดินแดนของชาวอาหรับในแคว้นชาม (ซีเรีย) โดยอาศัยแสนยานุภาพทางทหารและศาสนาคริสต์ซึ่งถูกบิดเบือนเป็นฉากบังหน้า เมื่อศาสนาอิสลามอุบัติขึ้นในคาบสมุทรอาหรับและประดิษฐานลงอย่างมั่นคงแล้วนับตั้งแต่สมัยของท่านศาสนทูต 

                พวกโรมันก็เริ่มหวั่นวิตกต่อพลังของอิสลามซึ่งคุกคามต่ออำนาจของตนมากทุกทีจนกระทั่งมีการใช้นโยบายร่วมมือกับพันธมิตรอาหรับที่นับถือศาสนาคริสต์และสวามิภักดิ์ต่อโรมันเพื่อขัดขวางการแผ่ขยายรัศมีของอิสลาม  สงครามตะบู๊ก  ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนรอญับ  ราวปี  ฮ.ศ. ที่ 9 ในเขตอัลบัลกออ์ แคว้นชาม  (ปัจจุบันอยู่ในจอร์แดน)  ถือเป็นการปะทะกันระหว่างโรมันกับมุสลิมครั้งแรก และเมื่อเข้าสู่รัชสมัยของเหล่าคอลีฟะห์ผู้สืบทอดต่อจากท่านศาสนทูต  โดยเฉพาะในสมัยของท่านอบูบักร    และท่านอุมัร   สงครามขับเคี่ยวระหว่างสองฝ่ายได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และทุกครั้งจำนวนกำลังพลฝ่ายมุสลิมจะมีน้อยกว่าและตกเป็นรองเสมอ แต่ด้วยพลังแห่งอัลอิสลาม ชัยชนะได้ตกเป็นของฝ่ายมุสลิม  และจากการพ่ายแพ้ปราชัยของกองทัพโรมันในเกือบทุกสมรภูมิตลอดจนการสูญเสียอาณาเขตแก่ฝ่ายมุสลิม                

 

                จักรพรรดิเฮราคลีอุส  (หรือที่ชาวอาหรับขนานนามว่า ฮิรอกล์)  จึงได้มีบัญชาเรียกเหล่าแม่ทัพนายกองโรมันเข้าเฝ้าขณะพระองค์บัญชาการรบในแคว้นชาม

จักรพรรดิเฮราคลีอุสได้ถามพวกนั้นว่า : ใครกัน! ที่พวกท่านทำการสู้รบด้วย  พวกนั้นมิใช่มนุษย์อย่างพวกท่านกระนั้นหรือไร?

สิ้นคำถามในเชิงตำหนิของจักรพรรดิแม่ทัพใหญ่ฝ่ายโรมันก็ลุกขึ้นกล่าวว่า :

                “ข้าพระองค์จักขอบอกให้ทราบว่า  พวกนั้นน่ะเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราไม่ผิดเพี้ยน  แต่พวกเขาก็หาได้เหมือนมนุษย์ธรรมดาไม่! เพราะพวกเขาจะเป็นดั่งนักพรตผู้บำเพ็ญศีลในยามค่ำคืน  และเป็นอัศวินผู้ทแก้วกล้าในเพลากลางวัน พวกเขาจะทำการนมัสการ  ถือศิลอด  และไม่ดื่มสุราเมรัย อีกทั้งยังไม่ผิดประเวณีหรือล่วงละเมิดในกามคุณ  หากมาตรแม้นว่า  บุตรกษัตริย์ของพวกเขาได้ลักขโมยแล้วล่ะก็ แน่นอกพวกเขาก็จักตัดมือผู้นั้นโดยมิละเว้น  และแต่ละคนจากพวกนั้นล้วนแต่ปรารถนาที่จะตายในสมรภูมิก่อนพี่น้องของเขา”

                เมื่อแม่ทัพใหญ่โรมันสาธยายสรรพคุณของเหล่าทหารมุสลิมให้เป็นที่ทราบเบื้องพระที่นั่งแล้ว  จักรพรรดิเฮราคลีอุสจึงกล่าวว่า : ขอสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้า  หากมาตรแม้นว่าพวกทหารมุสลิมเป็นดังที่ท่านแม่ทัพว่าแล้ว แน่นอนพวกนั้นจะได้ครอบครองที่วางพระบาททั้งสองของข้าเป็นแน่แท้”

ชาวมุสลิมในยุคนั้นเป็นดังเช่นที่แม่ทัพใหญ่โรมันได้บอกกล่าวต่อจักรพรรดิเฮราคลีอุส  มิผิดเพี้ยน  และคำสาบานของจักรพรรดิก็เป็นจริงในเวลาต่อมา  กองทัพธรรมของชนมุสลิมก็ได้ครอบครองอาณาเขตที่เคยตกอยู่ภายใต้พระบาทของจักรพรรดิ  อันได้แก่  แคว้นชามทั้งหมด  (ซีเรีย เลบานอน  จอร์แดน  ปาเลสไตน์)  และจักรพรรดิโรมันผู้เกรียงไกรก็ต้องถอนทหารออกจากดินแดนดังกล่าวในที่สุด  ซึ่งจักรพรรดิได้กล่าวคำอำลาแคว้นชามก่อนเดินทางสู่เมืองไบแซนไทน์ในฐานะผู้ปราชัยว่า  “ศานติจงมีแด่เธอ โอ้ ซีเรีย เป็นศานติและคำอำลาที่คงไม่ได้พบกันอีกตลอดกาล”

 

                นี่คือ ความเร้นลับแห่งพลังของมุสลิม  ซึ่งมิใช่อื่นใดนอกจากความศรัทธาในหลักความเชื่ออันมั่นคง  และการปฏิบัติจริงตามหลักการของศาสนา ทั้งในรูปของการนมัสการ  การถือศีลอด  การบำเพ็ญศีล  ความยุติธรรม และการปลีกตนห่างไกลจากสิ่งที่เอกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงห้ามไว้ทั้งเรื่องการดื่มสุรา  การผิดประเวณีและอื่น ๆ  และทั้งหลายทั้งปวงเราสามารถสรุปได้ถึงการยึดมั่นในหลักศรัทธาของมุสลิมอย่างมั่นคง  อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ท่านศาสนทูต  ได้ทรงบ่งชี้เอาไว้ในพระวจนะของพระองค์ว่า : พระผู้อภิบาลได้ทรงมีพระดำรัสว่า

“โอ้ มุฮัมมัดเอ๋ย เมื่อข้าได้ลิขิตแล้วการลิขิตนั้นย่อมมิอาจทัดทานได้

และข้าได้มอบให้แก่ท่านซึ่งสัญญาแก่ประชาชาติของท่านว่า ข้าจักมิให้พวกเขาวิบัติด้วยความแห้งแล้งกันดารเป็นแรมปี

และข้าจักมิให้ศัตรูมีชัยและมีอำนาจเหนือพวกเขา   นอกเสียจากตัวของพวกเขาเอง

โดยศัตรูมิอาจทำลายล้างย่ำยีดินแดนของพวกเขาได้เลย  ถึงแม้ศัตรูจากทั่วทุกสารทิศจักร่วมกันรุกรานพวกเขาก็ตาม”

                นั่นหมายถึงว่า

หากมนุษยชาติทั้งหมดได้ร่วมมือกันทำลายล้างต่อต้านชนมุสลิม  พวกนั้นก็มิอาจสร้างผลอันใดแก่มุสลิมได้ 

ตราบใดที่ชนมุสลิมสามารถกำหราบเอาชนะจิตใจและตัวของพวกเขาเองอีกทั้งยังปฎิบัติตามคำบัญชาใช้ของพระองค์และยุติละเลิกจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้าม 

ตราบใดที่มุสลิมยังมีคุณลักษณะเช่นที่ว่านี้  ตราบนั้นพลังความเข้มแข็งก็ยังเป็นของมุสลิม

โดย อ.อาลี  เสือสมิง

http://www.alisuasaming.com

About รีสาละห์

อาดัม มิเดง ปัจจุบันทำงาน ดูแลสำนักงาน ธุระการ และ เทคนิค (กราฟฟิกดีไซน์ ตัดต่อวีดีโอต่างๆ) ของสถานีวิทยุ, จัดรายการวิทยุ (ดีเจ) ณ สถานีวิทยุสาส์นคุณธรรม มูลนิธิส่งเสริมจริยรรมปัตตานี FM 97.25 MHz. หรือที่เขาเรียกกันว่า Risalah Radio จัดรายการผ่อนคลายยามบ่าย รายการอนาชีด ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 14.30 - 16.00 น. และรายการคุยสบายๆยามบ่าย กับ อ.อนุกุล สนิทพันธ์ ทุกวันอาทิตย์เวลา 17.00 - 18.00 น. ใช้นามนักจัดรายการว่า DJ Peedam

Check Also

ธรรมชาติแห่งศรัทธา

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า มนุษย์เกิดมาบนธรรมชาติที่มีศาสนา บนธรรมชาติที่มีพระเจ้า อันเนื่องจาก อาดัม อลัยฮิสสลาม มนุษย์คนแรก บรรพบุรุษของมวลมนุษยชาติถูกสร้างมาโดยรู้จักพระผู้ทรงสร้าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *