วันพฤหัส , 17 ตุลาคม 2019
Breaking News

Recent Posts

จังหวัดปัตตานีแถลงข่าว เตรียมจัดงาน วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสตรี ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

จังหวัดปัตตานีแถลงข่าว เตรียมจัดงาน วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสตรี ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

Read More »