วันพฤหัส , 17 ตุลาคม 2019
Breaking News

Recent Posts

จากจุฬาราชมนตรี เรื่องการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเชาวาล (วันอีดิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะฮ์ศักราช 1440

ประกาศ จากจุฬาราชมนตรี เรื่องการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเชาวาล (วันอีดิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะฮ์ศักราช 1440

Read More »

เครือข่ายอาสาสมัครอัสสลาม (A-Khidmat) แบ่งปันความสุขให้ผู้ยากไร้ในเดือนรอมฎอน

เครือข่ายอาสาสมัครอัสสลาม สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (A-Khidmat) ได้จัด โครงการ “คาราวานสินค้าอาหารแห้ง มอบแด่ผู้ขัดสน ยากจน และผู้มีสิทธิ์ได้รับซะกาต สำหรับเดือนรอมฎอน อันประเสริฐ ฮ.ศ. 1440

Read More »

สำนักจุฬาราชมนตรี แจ้งดูดวงจันทร์ ‘วันอีฎิลฟิตรี’ฮ.ศ.1440

เพื่อให้การกําหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีดิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1440 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์

Read More »