วันอาทิตย์ , 29 พฤศจิกายน 2020
Breaking News
Home / PODCAST / The Special Talk

The Special Talk

The Special Talk [EP.1] ทักษะการพูดและการนำเสนอ – DJ Peedam

ทักษะการพูดและการนำเสนอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้คนที่ต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆสู่สังคม The Special Talk ตอนนี้ นำเสนอวิธีการและขั้นตอนการฝึกเป็นนักพูดและการนำเสนอ

Read More »