พบกันนะ…รอมฎอน


ลานมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี สถานีวิทยุสาส์นคุณธรรม (รีสาละห์) [เมืองปัตตานี]

Event info
Date: พฤษภาคม 3, 2019
Time: 16:00
Location: ลานมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี สถานีวิทยุสาส์นคุณธรรม (รีสาละห์)
Address: 8/5 ม.1 ต.ตะลุโบะ เมืองปัตตานี
Event: https://web.facebook.com/events/384259985745026/
Details

FM 97.25 MHz.

Risalah Radio

Current track
TITLE
ARTIST