10 ปี รีสาละห์  สู่การเปลี่ยนแปลง

เราทำงานเพื่อทุกคนได้รับคุณธรรมสู่ชีวิต
เพราะเราคือสถานีวิทยุสาส์นคุณธรรม

วิทยุออนไลน์

บริการวิชาการ

ประชาสัมพันธ์

สื่อความดี

แบ่งปันความรู้

สถานะการออนไลน์ของสถานีวิทยุสาส์นคุณธรรม
ตัวเลขที่แสดงให้เห็นนี้ เราใช้การวัดจากการรับฟังเฉพาะออนไลน์เท่านั้น
สถานะเซิฟเวอร์ 
ผู้ฟังปัจจุบัน
สถานะออโต้ดีเจ
บิตเรต

สถานีวิทยุสาส์นคุณธรรม มูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี

นาฬิกาตัวนับเวลาที่สถานีวิทยุสาส์นคุณธรรม เปิดมาแล้ว

วันศุกร์ 27 กุมภาพันธ์ 2552
Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

สถิติการรับฟัง Risalah radio

สถิติการรับฟังวิทยุสาส์นคุณธรรม เราได้ประเมินผ่านทางการโทรเข้ามาจากผู้ฟังแต่ละรายการ เพื่อเช็คยอดจำนวนการรับฟังของคนในพื้นที่ ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส และผ่านออนไลน์ทั่วไป เว็บไซต์ , Application , Facebook Live , Youtube และอื่นๆ
อัพเดทข้อมูลล่าสุด 28 กันยายน 2560 เวลา 10.25 น.

เกี่ยวกับเรา
ปัตตานี
ปัตตานี
0%
ยะลา
ยะลา
0%
นราธิวาส
นราธิวาส
0%
ออนไลน์
ออนไลน์
0%

Be informed!

Sign up for newsletter